SZKOŁA PODSTAWOWA W OTMUCHOWIE
O nas
ROK SZKOLNY 2011-2012
Aktualności
W bibliotece szkolnej
Samorząd Uczniowski informuje...2011-2012
Wycieczki,wycieczki...2011-2012
Pedagog szkolny informuje ...
Nasze osiągniecia sportowe
Tak pracujemy ...
Konkursy-olimpiady - 2009-2010
Artykuły - scenariusze
=> Zanim dziecko zacznie pisać
=> "Do widzenia przyjaciele" - scenariusz pożegnania klasy VI
ABSOLWENCI 2003-2009
Reklamy
Kontakt
Archiwum
Tytuł nowej strony
Zanim dziecko zacznie pisać
  
OPRACOWAŁA  mgr ZOFIA ŁYCZAK                              
    Jednym z podstawowych pojęć,z którym spotykają się rodzice i wychowawcy dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego jest proces lateralizacji.
   Lateralizacja inaczej przewaga stronna ruchowych czynności jest jednym z czynników rozwoju ruchowego dziecka.
   Rozwój ruchowy oparty jest na specjalizacji pewnych funkcji.W zakresie kończyn nie ogranicza się tylko do wykonywania odrębnych zadań przez kończyny górne oraz dolne,ale wystepuje również w pracy kończyn prawych i lewych.
   Przewaga jednej reki nad drugą z równoczesną ich koordynacją pozwala dziecku na uzyskanie wysokiego stopnia sprawnosci ruchowej.Takim typowym rodzajem jest przewaga ręki prawej nad lewą.Przewaga ta powstaje stopniowo,a w miarę ogólnego rozwoju dziecka nasila się.Najwyraźniej zaznacza się ona w czynnościach manualnych,ale można ją również zauważyć w zakresie funkcji kończyn dolnych,pracy niektórych parzystych organów zmysłowych,czy ruchowych tułowia.Dlatego podobie jak o prawo- i leworęczności możemy mówić o prawo- i lewonozności lub prawo- i lewooczności.
   Jeżeli dziecku posługującemu się prawą ręką towarzyszy prawooczność i prawonożność,a leworęcznemu - lewooczność i lewonożność mamy do czynienia ze zjawiskiem dominacji jednorodnej.Zdarza się również i tak,że u dziecka możemy zaobserwować tzw. dominację niejednorodną;np. dziecko praworęczne,prawooczne,a jednocześnie lewonożne lub dziecko leworęczne, a przy tym prawooczne i prawonożne itp.W tym zjawisku powstał problem braku koordynacji kończyn z organami parzystymi.
   Dzieci różnią się również tempem i siłą procesu lateralizacji - u jednych przebiega wolno,a jej nasilenie jest słabe.Dzieci te charakteryzują się brakiem wyraźnej różnicy pracy obu rąk.Nazywamy je oburęcznymi.Jeżeli wystąpiła ona na tle ogólnego braku przewagi czynnościowej mamy do czynienia z tzw.zjawiskiem obustronności.
  
Zjawisko to powstaje w wyniku osłabienia lub opóźnienia procesu latrralizacji.Nie należy jednak utożsamiać go z oburęcznością wtórną,gdyż ta powstaje w wyniku intensywnych,kilkuletnich ćwiczeń ręki "słabszej"- u tych dzieci,których proces lateralizacji przebiegał prawidłowo.
   W rozwoju ruchowym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których występuje ogólna niezręczność ruchowa,słaba stronność manualna,częstą przyczyną jest zaburzenie lateralizacji.Dzieci te mają trudności w przyswajaniu pojęć określających stosunki przestrzenne,posługiwaniu się prawą bądź lewą ręką,orientacji w stronach swego ciała.
   Zdarza się też,że dzieci o ogólnej dobrej sprawności ruchowej wykazują słabą sprawność rąk.Niechętnie wycinają czy lepią z plasteliny,a wykonane prace są brudne i posklejane.W rysunkach dominują sztywne,krótkie i przerywane linie.
   Trudności w pisaniu spowodowane obniżoną sprawnością manualną wpływają na słaby poziom graficzny pisma. Spowodowane są brakiem prawidłowej koordynacji między działaniem poszczególnuch mięśni rąk.Charakteryzuje je mała płynność i słaba precyzja ruchów ręki.Dziecko wykazuje zwiększoną męczliwość,obniżoną szybkość i dokładność ruchów docelowych.
   Decyzje o wyborze ręki u dziecka o zaburzonej lateralizacji można podjąć dopiero po wnikliwym jego przebadaniu.Podczas takich badań zwraca się uwagę na dokładność oraz szybkość wykonywanych ruchów ręką prawą i lewą,a następnie porównuje się z normami przewidzianymi dla danego wieku.Ich celem jest też ujawnienie przyczyn,które mogą powodować utrudnienie nauki pisania.
   Orientacje dotyczącą  przyszłego powodzenia dziecka w  nauce dają badania w poradni pedagogiczno-psychologicznej przeprowadzone pod kierunkiem lekarza psychologa.
   Z dziećmi przejawiającymi takie zaburzenia prowadzone są specjalne ćwiczenia indywidualne lub w zespołach wyrównawczych jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej.
   Jeżeli organizacja zajęć jest niemożliwa,decydująca rola będzie należeć do rodziców.Wnikliwa ich uwaga i działania z rozeznaniem cech właściwości dziecka przy wspópracy lekarza psychologa mogą korygować jego postępowanie,pozwolą usunąć braki przeszkadzające w przystosowaniu do obowiązków szkolnych.
   Należy pamiętać jednak,że prawidłowy poziom czynności niezbędnych dla opanowania podstawowej roli społecznej jaką jest rola ucznia - na progu szkoły chodzi głównie o opanowanie min.czytania i pisania - nie gwarantuje szerzej pojetego powodzenia szkolnego.Jest tylko jednym z jego elementów.
   Zadaniem rodziców jest zapewnienie dziecku pełnego harmonijnego rozwoju dziecka - kształtowanie osobowości,emocji,odczuć,zachowań prospołecznych.Jednak słaby rozwój funkcji zaangażowanych w czynności czytania i pisania grozi wystąpieniem truności.
   Proponowane ćwiczenia maja na celu pomóc rodzicom i wychowawcom w ich przezwyciężeniu.
   Podczas wykonywania ćwiczeń wnikliwie obserwujemy dziecko,kontrolujemy poprawne wykonywanie poleceń.Zwracamy uwagę na zachowanie właściwego kierunku podczas zadań (zachowanie kierunku od lewej strony ku prawej),nie odwracanie kartki w czasie pracy.W zależności od potrzeb podczas ich wykonywania uczymy dzieci systematyczności,dokładności w wykonywaniu pracy oraz samokontroli.
   Z reguły dzieci, o których mowa nie chcą wykonywać tego rodzaju ćwiczeń.Możemy też obserwować,że w trakcie pracy wzrasta męczliwość dziecka,jego nadpobudliwość lub zahamowanie.Aby dziecko uzyskało pomyślny efekt końcowy swojej pracy musimy je zmobilizować,pochwalić,a w razie trudności pomóc w taki sposób,aby nie odczuło własnej nieudolności.
   U dzieci z większym deficytem wysiłek będzie większy,takie ćwiczenia trwają nawet kilka lat.Jeżeli dziecko nie kończy pracy nie należy stosować żadnych kar czy zmuszać.Jednak nawet po paru dniach należy do niej wrócić i polecić jej dokończenie.
   Rodzice i wychowawcy powinni wykazać się cierpliwością, nie mogą rezygnować ani spodziewać się natychmiastowych efektów.
   Dobrze jest,gdy dziecko ma do pracy wydzielone miejsce,odpowiednio przygotowane przybory do pisania oraz teczkę,w której będzie gromadzić skończone prace lub rozpoczęte,wymagające dokończenia.
OPIS ĆWICZEŃ
1.Pokoloruj obrazki i połącz wg wzoru (od lewej strony ku prawej).
2."Łódeczki"-dokończ szlaczek,dorysuj brakujące elementy na obrazku i starannie pokoloruj.
3."Kwiatowe rabatki"- narysuj kwiaty na rabatkach,trawkę oraz brakujące elementy i starannie pokoloruj obrazek.
4."Płotki"-pokoloruj kwiaty i dokończ "budowę" ogrodzenia.
5."Czekoladowe serduszka"- dokończ szlaczek oraz brakujące elementy.
6."Jesienne listki" - dorysuj brakujące elementy.Starannie pokoloruj "jesiennymi" kolorami wszystkie listki i owoce.Z jakiego dzewa one spadły?
7."Kolorowe wigwamy" - narysuj wzorki na indiańskich namiotach i starannie je pokoloruj.
8."Grzybobranie" -"pozbieraj grzybki",pokoloruj.Ćwiczenie wykonaj od lewej strony ku prawej.
9.'Parasolki" - dokończ szlaczek,dorysuj brakujące elementy i pokoloruj parasolki.
10.Pokoloruj pola:z kółkiem na czerwono, z kwadratem - na czarno,z trójkątem - na żółto, z kropką - na niebiesko,a dowiesz się przed kim skryła się żabka.
11."Wiosenna łąka" - dokończ brakujące elementy na obrazku i starannie go pokoloruj.
12."Bałwanek" - dokończ szlaczek,brakujące elementy na obrazku.Narysuj dużo śniegowych płatków.
13."Wyszyj serwetkę" - wybierz wzorek i wykonaj go na "dużej serwetce" wg kolorów zamieszczonych w ramce.
14."Choinka" - dorysuj brakujące elementy i starannie pokoloruj obrazek.
15."Kolorowe pisanki" - narysuj kolorowe wzorki na posankach i pokoloruj serwetkę.
16."Wakacyjne skarby" - narysuj wzorek na pudełeczku,a w nim muszelki znalezione na
brzegu morza.
17."Tęcza" - pokoloruj "tęczę" kolorami wg wzoru znajdującego się w ramce.
18."Obrazki" - narysuj wzorek na ramkach i dokończ obrazki.
19."Latawiec" - dokończ szlaczek, dorysuj brakujace elementy i starannie je pokoloeuj.
20."Kuchenne deseczki' - narysuj kolorowe wzorki na deseczkach i pokoloruj je starannie nie obracajac kartki przy kolorowaniu.
21."Podlej grządki" - narysuj rośliny,które wyrosły na grządce,dokończ motylki fruwające nad grządką,dorysuj jeszcze kilka.
22."Zakładki do książek" - narysuj wzorki na zakładkach,wytnij wzdłuż linii,dokończ szlaczek wg wzoru.
23"Świąteczny obrazek" - dokończ szlaczek, brakujące elementy i pokoloruj obrazek i ozdoby choinkowe.Wytnij je i przyklej na gałążce choinkowej.
24."Napraw dachy domów" - narysuj szlaczek na "dachach", wytnij je wzdłuż zaznaczonych linii,naklej w odpowiednim miejscu.
25."Serwetki" - dokończ wzorki i pokoloruj je.Wytnij starannie brzegi serwetek wg zaznaczonych linii.

##################################################

1.


##################################################


2.


##################################################


3.

##################################################

4.##################################################


5.

##################################################


6. 

##################################################


7.##################################################
 


8.
 

###################################################


 

 

9.


 


 

#################################################
10.


 

###################################################11.


##################################################


12.
 

##################################################
13. 

##################################################


14.
##################################################


15.
 

##################################################


16.

##################################################


17.


#################################################18.##################################################
 

19.


 

##################################################

20.


##################################################

21


##################################################
 

22.

##################################################
 

23.


##################################################

24.
 

##################################################
 

25.


 

##################################################


 

......

....

 

 
 
 


 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (88 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=